Časové předložky AT, ON, IN

Také jste si lámali hlavu, zdali je správně on Monday anebo at Monday? Nejste sami, předložky dělají problém i zdatným angličtinářům. Pojďme se tedy podívat na nejčastější použití časových předložek (Prepositons of time) at, on a in:

AT

– Používáme pro určení času během dne:
at 8 p.m., at midnight, at 5 o’clock

– Dále pro svátky:
at Christmas, at Easter, at New Year

– A v těchto situacích:
at night (v noci)
at the weekend (o víkendu)
at sunset (při západu slunce)
at the moment, at present (v tento moment, v současnosti)
at the same time (ve stejný čas)

– Např: I don’t like working at night. (Nerada pracuji v noci.)
Kate and I arrived at the same time. (Kate a já jsme dorazili ve stejný čas.)

ON

– Používáme pro konkrétní data a dny:
on Monday, on my birthday, on Christmas Day
on the 20th of June
– ! on + den + morning /afternoon /evening / night ! : on Tuesday morning

– Např: I’ll see you on Friday morning. (Uvidíme se v pátek ráno.)

IN

– Používáme pro roky, měsíce, staletí a desetiletí:
in 1992, in 2006
in December, in June
in the 19th century
in the sixties, in the 1790s

– Dále pro roční období:
in winter, in summer, in spring, in autumn

– Také:
in the morning, in the afternoon, in the evening (ráno, odpoledne, večer)
in the future, in the past (v budoucnosti, v minulosti)

– Např: I always brush my teeth in the morning. (Ráno si vždy čistím zuby.)

Je třeba si také uvědomit, že v určitých situacích předložky nepoužíváme vůbec:
next week, year, month atd.
last night, year atd.
this morning, month atd.

VIDEO I. – ČASOVÉ PŘEDLOŽKY V ANGLIČTINĚ

VIDEO II. – ČASOVÉ PŘEDLOŽKY, PRAVIDLA A PŘÍKLADY