Frázová slovesa – LOOK AT, LOOK AFTER, LOOK FOR, LOOK FORWARD TO

PHRASAL VERBS (frázová slovesa) LOOK AT, LOOK AFTER, LOOK FOR, LOOK FORWARD TO

Frázová slovesa jsou jedním z nejtěžších témat slovní zásoby. Pojďme se podívat na ty základní se slovesem LOOK, které i jako začátečníci musíme umět.

LOOK AT something/somebody – podívat se na něco/někoho
Tohle sice není úplně typické frázové sloveso, je ale potřeba vědět, že sloveso LOOK ve významu „podívat se na něco“, vždy pojí s předložkou AT.

– Why are you looking at me like that? (Proč se na mě tak díváš?)
Look at my new desk. Do you like it? (Podívej se na můj nový stůl. Líbí se ti?)

LOOK AFTER something/somebody – starat se o něco/někoho
Frázové sloveso LOOK AFTER je synonymem TAKE CARE OF something/somebody a znamená starat se o něco anebo někoho.

– My grandfather needs somebody to look after him. (Můj děda potřebuje někoho, kdo by se o něj staral.)
– This shampoo helps me to look after my hair. (Tenhle šampón mi pomáhá starat se o mé vlasy.)

LOOK FOR something/somebody – hledat něco/někoho
Tohle frázové sloveso používáme, když jsme něco ztratili a nemůžeme to najít! Podívejte se na příklady:

– I’ve lost my keys. Can you help me to look for them? (Ztratil/a jsem klíče. Pomůžeš mi je najít?)
– What are you looking for? (Co hledáš?)

LOOK FORWARD TO something/somebody – těšit se na něco/někoho
Když se na něco anebo na někoho těšíte a chcete to říct v angličtině, opravdu musíte použít tento komplikovaný výraz!

– I am looking forward to the trip. (Těším se na ten výlet.)

Je potřeba si všimnout, že pokud chceme dát za look forward to hned sloveso, je VŽDY v průběhovém tvaru (-ING), např.:

– Are you looking forward to GOING home? (Těšíš se, až pojedeš domů?)

Často se také používá na konci dopisu ve tvaru:

– I look forward to hearing from you. (Těším se na Vaši odpověď.)
– I look forward to meeting you. (Těším se, až se potkáme.)

Tohle nejsou všechna frázová slovesa s LOOK, více najdete v dalších příspěvcích!

VIDEO I. – LOOK AFTER

VIDEO II. – LOOK FOR

VIDEO III. – LOOK FORWARD TO

VIDEO IV. – LOOK OUT, INTO, UP, DOWN, FOR, BACK, AFTER, OF, OVER, THROUGH, FORWARD