Jméno a příjmení

Naučte se zeptat na jméno a odpovědět na otázku jak se jmenujete.

Jak se řekne křestní jméno a příjmení?

Křestní jméno – First name nebo Forename

Příjmení – Last name nebo Surname


Otázka na křestní jméno zní:

What’s your first name?


Otázka na příjmení zní:

What’s your last name? – What’s your surname?

Odpověď na křestní jméno zní:

My first name is John – It’s John – John


Odpověď na příjmení zní:

My last name is Baker –  It’s Baker  – Baker


 

Zeptejte se na jméno někoho/něčeho jiného anebo na jméno vlastní

Jaké je mé jméno? – What’s my name? 
Jaké je jeho jméno? – What’s his name? 
Jaké je její jméno? – What’s her name? 
Jak se to jmenuje? – What’s its name? 


Pro doplňující informace o first name, given name, forename, christian name, last name, surname, family name a middle name shlédněte krátké a výstižné tříminutové video