Množné číslo podstatných jmen nepravidelné

Podíváme se na IRREGULAR Plural Nouns – podstatná jména NEPRAVIDELNÁ, tedy ta, kde už nestačí jen přidat koncovku -s.

Určitě vám budou některá povědomá, např. víme, že množné číslo od man je men a ne mans. Protože nepravidelných podstatných jmen jsou stovky, podíváme se na ty nepoužívanější:

1. Podstatná jména končící na -f, -fe

Jednotné číslo (-f, -fe) Množné číslo (-ves)
knife knives
life lives
wife wives
calf calves
leaf leaves

Výjimky: roof -> roofs, proof -> proofs

 

2. Podstatná jména končící na -o

Jednotné číslo (-o) Množné číslo (-oes)
potato potatoes
tomato tomatoes
hero heroes
torpedo torpedoes
veto vetoes

Samozřejmě jsou zde výjimky. (Kdy nejsou?) Většinou jsou to slova zapůjčená z jiných jazyků, např. piano -> pianos, anebo photo -> photos.

 

3. Podstatná jména, která mění své samohlásky:

Jednotné číslo Množné číslo
foot feet
tooth teeth
goose geese
man men
woman women

4. Podstatná jména, která se mění úplně:

Jednotné číslo Množné číslo
child children
mouse mice
person people

5. Podstatná jména, která se nemění vůbec:

sheep moose
fish buffalo
deer shrimp

❗Příklad: There are five fish in the pond. NE There are five fishes in the pond.

VIDEO I. – Nejběžněji používaná nepravidelná podstatná jména

VIDEO II. – Nepravidelná podstatná jména