Množné číslo podstatných jmen pravidelné

Vyjadřování množného čísla podstatných jmen v anglickém jazyce se dělí na pravidelné a nepravidelné (anglicky “Plural noun” a “Irregular plural noun“). Podíváme se tedy na tvorbu množného čísla podstatných jmen, na pravopisné změny a na výslovnost.

PRAVIDELNÉ MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

Pravidelné množné číslo podstatných jmen je velmi jednoduché. Přidáním koncovky “s” se z jednotného čísla podstatných jmen stane množné.

U některých podstatných jmen dochází při tvorbě množného čísla k pravopisným změnám a to podle koncovky podstatného jména. K pravopisným změnám dochází u podstatných jmen končících na písmenka X, Y, S, CH, SH. U těchto podstatných jmen přidáváme koncovku “es”. Pokud je ale před posledním písmenem slova končícím na “Y” samohláska, nic se v gramatice nemění. Pokud je před “Y” samohláska, vytvoříme množné číslo tak, že změníme “y” na “i” a přídáme “es” –  tedy “ies”.  Více v příkladech níže.

Příklady: 

an orange – three oranges  (pomeranč – tři pomeranče)

a car – two cars (auto – dvě auta)

a flight – two flights (let – dva lety)

a boy – two boys (chlapec – dva chlapci)

Pravopisné změny anglických slov s koncovkami X, Y, S, CH, SH

a church – two churches (kostel – dva kostely)

a box – two boxes (krabice – dvě krabice)

a watch – two watches (hodinky – dvoje hodinky)

a bush – two bushes (keř – dva keře)

Koncovka Y (se samohláskou před Y)

a boy – two boys (chlapec – dva chlapci)

a toy – two toys (hračka – dvě hračky)

a key – two keys (klíč – dva klíče)

Koncovka Y (se souhláskou před Y)

a fly – two flies (moucha – dvě mouchy)

a berry – two berries (bobule – dvě bobule)

a lady – two ladies (dáma – dvě dámy)

a baby – two babies (miminko – dvě miminka)

VÝSLOVNOST

Správná výslovnost koncovek podstatných jmen v množném čísle se vyslovuje jako “s”, “z” a “iz”.

  • Po vyslovovaných neznělých souhláskách (f,t,k,p…) vyslovujeme na konci slova jako “s” – např.: cats, books, loops
  • Po samohláskách a vyslovovaných znělých souhláskách (r, l, j, m, n, v, g, d, b) vyslovujeme na konci slova jako “z” např.: – boys, cars, things, toys
  • Po vyslovovaných sykavkách -s, -ss, -sh, -x, -ch, -g (s, z, š, č, ž, dž) vyslovujeme na konci slova jako “iz” např.: buses, watches, couches

VIDEO: MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN – PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ