Modální slovesa – CAN, COULD, BE ABLE TO

CAN, COULD, BE ABLE TO (modal verbs of ability)

CAN – moci, smět, umět

Modální sloveso can se používá v PŘÍTOMNÉM ČASE ve významu moci, smět, umět. Vyjadřuje tedy schopnost ale i svolení. Vždy používáme CAN + sloveso v infinitivu:
– I can play the piano. (Umím hrát na klavír.)
– You can use my pen. (Můžeš použít mé pero.)

Zápor je CAN’T anebo CANNOT: I can’t play the piano./ I cannot play the piano,

BE ABLE TO – moci, být schopný

Modální sloveso be able to je často zaměnitelné s can, nepoužívá se ale tak často. Podívejte se například na dvě věty stejného významu:
– We are able to see the lake from our bedroom. (Můžeme vidět jezero z našeho pokoje.)
– We can see the lake from our bedroom.

Problém je ten, že can existuje jen v přítomném (can) a minulém čase (could). Pokud chceme použít jiný čas, musíme použít právě be able to:
– I will be able to come to the party. (Budu moci přijít na oslavu.) -> minulý čas
– She hasn’t been able to sleep recently. (Nemohla posledně spát.) -> předpřítomný čas

COULD

Modální sloveso could se nejčastěji používá jako MINULÝ ČAS slovesa can:

My grandfather could speak five languages. (Můj dědeček uměl mluvit pěti jazyky.)

I could read when I was four. (Uměl jsem číst, když mi byly čtyři.)

 ! Jsou situace, ve kterých nemůžeme použít could, ale musíme použít be able to ve správném tvaru. A to, pokud se jedná o KONKRÉTNÍ UDÁLOST v minulosti. 

Příklad – The traffic was really bad, but we were able to catch our train. (Provoz byl opravdu hrozný, ale podařilo se nám chytit vlak.) – Jedná se o jednu konkrétní situaci v minulosti.

VIDEO I. – Rozdíl mezi CAN, COULD a ABLE TO

VIDEO II. – Použití a rozdíly modálních sloves