Must, mustn’t, needn’t – Muset, Nesmět, Nemuset

JAK POUŽÍVAT MUST, MUSTN’T, NEEDN’T – MUSET, NESMĚT, NEMUSET

Také jste si mysleli, že must znamená muset a mustn’t tedy nemuset? Angličtina si na nás přichystala malý chyták. Podívejte se, jak to doopravdy je!

MUST – muset
– You must go to school. (Musíš jít do školy.)
– We must hurry. We don’t have much time. (Musíme si pospíšit. Nemáme moc času.)

MUSTN’T – nesmět
– You mustn’t miss the bus. (Nesmíš zmeškat autobus.)
– You mustn’t be late for class. (Nesmíš přijít pozdě do hodiny.)

Jak se tedy tvoří nemuset? Jsou dvě varianty. První z nich je pomocí NEEDN’T:

NEEDN’T, DON’T NEED TO – nemuset
– We’ve got plenty of time. We needn’t hurry. (Máme moc času. Nemusíme spěchat.)
– You needn’t come with us. (Nemusíš jít s námi.)
Druhou, a častěji používanou variantou, je tento tvar:
– You don’t need to hurry. (Nemusíte spěchat.)
– You don’t need to come if you don’t want to. (Nemusíte jít, pokud nechcete.)

❗Zapamatujte si, že říkáme don’t need to do/doesn’t need to do, ALE NE needn’t do (bez použití to)

VIDEO I. – POUŽITÍ A PŘÍKLADY MUST A MUSTN’T

VIDEO II. – POUŽITÍ A PŘÍKLADY MUST A MUSTN’T

VIDEO III. – SPRÁVNÉ POUŽITÍ MUSTN’T A NEEDN’T