Odkud jste – Otázka a odpověď

Chceme-li se zeptat v anglickém jazyce na původ, tedy odkud osoba nebo věc pochází, můžeme se na to zeptat několika způsoby, rovněž několika způsoby odpovědět.

Where are you from? – Odkud jsi/Odkud jste

Odpověď – I am from Italy / Jsem z Itálie. I am from the United States / Jsem ze Spojených států. I am from Bratislava / Jsem z Bratislavy.

– I am Italian / Jsem Ital. I am Czech / Jsem Čech.

  • Nejznámější a taktéž nejpoužívanější fráze v anglickém jazyce ve spojení s původem dotázaného, jako je například stát, země či kontinent.

Where do you come from? – Odkud jsi/Odkud jste

  • Stejné jako předchozí (Where are you from), ale ne často používané.

Where did you come from? – Odkud jsi přišel/přišla

  • Tuto otázku používáme v případě, že se chceme dozvědět na konkrétní místo tázaného, na jakém místě byl přesně před tím než se nachází právě teď.
  • Odpověď: I was in town hall, but now I am already here / Byl jsem na radnici, ale teď jsem tady.

 

OTÁZKY

Where am I from?    Odkud jsem?

Where is she from?  Odkud ona je?

Where is he from?    Odkud on je?

Where is it from?     Odkud to je?

Where are they from?     Odkud jsou?

(Více o skladbě otázek osobních zájmen se základním tvarem slovesa “být” naleznete v předchozím příspěvku: Sloveso BÝT (BE) – Otázky)

 

VIDEA SE SPRÁVNOU VÝSLOVNOSTÍ A POUŽITÍM

Video s britskou angličtinou (Britským akcentem)

 

Video s americkou angličtinou (Americkým akcentem)