Osobní a přivlastňovací zájmena

Naučte se v angličtině osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném (=Personal Pronoun) a množném čísle (=Possesive Pronouns)  – já, ty, on, ona, ono – můj, tvůj, jeho, její, jeho – my, vy, oni, náš, váš, jejich.

JEDNOTNÁ osobní přivlastňovací zájmena

1. osoba
I
Můj
My

 


2. osoba
Ty
You
Tvůj
Your

 


3. osoba
Ona
She
Její
Her

 


3. osoba
On
He
Jeho
His

 


3. osoba
Ono
It
Jeho
Its

 
MNOŽNÁ osobní přivlastňovací zájmena

1. osoba
My
We
Náš
Our

 


2. osoba
Vy
You
Váš
Your

 


3. osoba
Oni
They
Jejich
Their