Použití SOME a ANY

Základním pravidlem je, že SOME (nějaký) používáme v kladných a ANY (žádný) v záporných větách.

Podívejte se na příklady:

SOME a ANY

We bought some flowers. (Koupili jsme nějaké květiny.)
We didn’t buy any flowers. (Nekoupili jsme žádné květiny.)
I only know some people in this room. (Znám jenom některé lidi v téhle místnosti.)
I don’t know any people in this room. (Neznám žádné lidi v téhle místnosti.)

 

To samé platí při používání SOMEBODY/SOMETHING (někdo/něco) – v kladných větách a naopak ANYBODY/ANYTHING (nikdo/nic) v záporných.

There is somebody at the door. (Někdo je u dveří.)
There isn’t anybody at the door. (Nikdo není u dveří.)
I want something to eat. (Chci něco k jídlu.)
I don’t want anything to eat. (Nechci nic k jídlu.)

V otázkách používáme většinou ANY:
– Do you have any luggage? (Máš nějaká zavazadla?)
– Has anybody seen my bag? (Viděl někdo můj batoh?)

Pokud někomu něco nabízíme, anebo se slušně ptáme, musíme však použít SOME:
– Would you like something to eat? (Dáte si něco k jídlu?)
– Can I have some sugar, please? (Můžu dostat cukr, prosím?)

 

VIDEO I. – POUŽITÍ SOME A ANY

 

VIDEO II. – POUŽITÍ SOME A ANY