Rozkazovací způsob – Imperative

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (IMPERATIVE)

Rozkazovací způsob se stejně jako v češtině používá, když někomu dáváme povely, příkazy a nebo instrukce. Je poměrně jednoduchý a většině studentů nedělá problémy.

Použití:

Come in! (Pojď/te dál!)
Close the door. (Zavři/zavřete ty dveře.)
Listen to me! (Poslouchej/te!)
Turn the computer off now! (Hned vypni/vypněte ten počítač!)
Get ready. (Připrav/te se.)

Tohle může často znít neslušně, takže pokud nejde zrovna o život, používejte PLEASE:
Please, come in. (Prosím, vstupte.)
Close the door, please. (Zavřete dveře prosím.)

Můžete také někomu nařídit, aby určitou činnost nedělal:
DON’T drive too fast! (Neřiď/te moc rychle!)
DON’T get lost. (Neztrať/te se.)

Nyní srovnejte následující věty:
– Go to the beach!
– Let’s go to the beach!

Pokud chceme jít na pláž taky, musíme použít druhou variantu! LET’S se používá ve významu pojďme.

Další příklady:
Let’s go to the cinema. (Pojďme do kina.)
Let’s play the piano. (Pojďme hrát na klavír.)

VIDEO I. – ROZKAZOVACÍ ZPŮSOBY – IMPERATIVES

 

VIDEO II. – ROZKAZOVACÍ ZPŮSOBY – IMPERATIVES