Sloveso BÝT (BE) – Otázky

Naučte se vytvořit jednoduché otázky v jednotném čísle se slovesem BÝT.

Otázku v anglické gramatice vytvoříme tím, že sloveso umístíme před podmět věty.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

OZNAMOVACÍ VĚTA
I am a student.
You are a teacher.
He is an actor.
She is an actress.
It is a cat.
They are children.

TÁZACÍ VĚTA
Am I a student?
Are you a teacher?
Is he an actor?
Is she an actress?
Is it a cat?
Are they children?

Příklady odpovědí:

Otázka
Am I a student?
Are you a teacher?
Is he an actor?
Is she an actress?
Is it a cat?
Are they children?

Odpověď (kladná/záporná)
Yes, you are. / No, you are not.
Yes, I am. / No, I am not.
Yes, he is. / No, he is not.
Yes, she is. / No, she is not.
Yes, it is. / No, it is not.
Yes, they are. / No, they are not.

Příklady záporných otázek (Odpovídáme na ně stejně jako je uvedeno výše)
Aren’t you sad?
Isn’t she crazy?
Aren’t they hungry?
Isn’t he angry?

Poznámka:

➡ Odpovědět můžete také staženým tvarem slovesa BÝT. Například: ”Yes, you’re.” ”No, I’m not.” ”Yes, they’re.” (Více o stažených tvarech slovesa BÝT naleznete v předchozím příspěvku Stažené tvary slovesa BÝT).

One thought on “Sloveso BÝT (BE) – Otázky

  1. Pingback: Odkud jsi/jste/jsem anglicky | ANGLICKY.ONLINE

Comments are closed.