Sloveso BÝT (BE)

Osobní zájmena v jednotném čísle přítomného času a základní tvar slovesa být (be). 

Osobní zájmeno
Sloveso být
1. osoba
I
Am

2. osoba
Ty
You
are

3. osoba
On
He
is

3. osoba
Ona
She
is

3. osoba
Ono
It
is

 

➡ Osobní zájmeno I (já) se v angličtině vždy píše s velkým písmenemPŘÍKLADY POUŽITÍ

I am a student.
You are a teacher.
He is an actor.
She is an actress.
It is a cat.

➡ Samotné Am a teacher, Are a student je špatně. Nezapomínejte na podmět I a You, to jako I am a teacher, You are a student.

 

 

2 thoughts on “Sloveso BÝT (BE)

  1. Pingback: Věk-Kolik je vám let-Jak jsi starý? | ANGLICKY.ONLINE

  2. Pingback: BÝT - Množné číslo přítomný čas | ANGLICKY.ONLINE

Comments are closed.