Sloveso BÝT – Množné číslo, přítomný čas

Použití slovesa BÝT v množném čísle, neboli v plurálu, je jednoduché. Pro všechny osoby v množném čísle se používá sloveso ve tvaru ARE, které se také používá v jednotném čísle druhé osoby (You are – Ty jsi), o kterých naleznete více informací na Anglicky.online zde: Osobní zájmena v jednotném čísle přítomného času a základní tvar slovesa být (be). 

  1. Osoba množného čísla MY jsme – We are
  2. Osoba množného čísla VY jsme – You are
  3. Osoba množného čísla ONI, ONY jsme – They are

PŘÍKLADY POUŽITÍ

We are from Brazil – Jsme z Brazílie

You are very busy people – Jste velmi zaneprázdnění lidé

My students are crazy – Moji studenti jsou šílení

➡ Nezapomeňte na použití ve staženém tvaru jako například: We’re from Brasil. Více o stažených tvarech na Anglicky.online zde: Stažené tvary slovesa BÝT (BE)

Příklady záporů

We are not crazy – Nejsme šílenci

You are not funny – Nejsi směšný

They are not students – Nejsou studenti

➡ Nezapomeňte na použití ve staženém tvaru jako například: We’re not crazy/We aren’t crazy. Více o stažených tvarech na Anglicky.online zde: Stažené tvary slovesa BÝT (BE)

Příklady otázek

Are we ready? – Jsme připraveni?

Are you hungry? – Jste hladoví?

Are they teachers? – Jsou učitelé?

➡ Nezapomeňte na použití ve staženém tvaru jako například: Aren’t you ready? Více o stažených tvarech na Anglicky.online zde: Stažené tvary slovesa BÝT (BE)