Státy a země – použití neurčitého členu

V anglickém jazyce se píší názvy zemí a států s velkými písmeny. Dvojslovný název státu nebo území napíšeme anglicky s velkými počátečními písmeny v celém názvu.

Neurčitý člen

U jednotlivých názvů států anglicky jako například Hungary (Maďarsko), Italy (Itále), Japan (Japonsko), Greece (Řecko), se nepoužívá žádný člen. Tedy ani “a/an” a “the“.

V případě, že se jedná o víceslovný název státu nebo území (stejně tak i názvy souostroví), jehož součástí je podstatné jméno jako například Republic, Kingdom, States, Union, Federation a podobně, používáme neurčitý člen THE.

Příklady

The United States

The Czech Republic

The United Kingdom

The Bahamas

The Channel Islands

 Ve zkrácených názvech nezapomeňte na použití neurčitého členu THE. Například: ”The US”, ”The UK”, ”In the States”, ”In the Kingdom”.


Video – Názvy států a kontinentů (4 minuty)