Stažené tvary slovesa BÝT (BE)

V anglické gramatice dochází ke zkracování neboli stahování slovíček, které se používají v záporném slova smyslu.

PŘÍKLADY POUŽITÍ (Kladná a záporná věta v základním i zkráceném tvaru)

ZÁKLADNÍ TVAR KLADNÁ VĚTA
I am a student.
You are a teacher.
He is an actor.
She is an actress.
It is a cat.

ZKRÁCENÝ TVAR KLADNÁ VĚTA
Im a student.
Youre a teacher.
Hes an actor.
Shes an actress.
Its a cat.

ZÁKLADNÍ TVAR ZÁPORNÁ VĚTA
I am not a student.
You are not a teacher.
He is not an actor.
She is not an actress.
It is not a cat.

ZKRÁCENÝ TVAR ZÁPORNÁ VĚTA
Im not a student.
Youre not a teacher.
Hes not an actor.
Shes not an actress.
Its not a cat.

 

➡ Stažený tvar v záporné větě můžeme zkrátit i tímto způsobem (Neplatí u první osoby – I am):

You aren’t a teacher.
He isn’t an actor.
She isn’t an actress.
It isn’t a cat.

One thought on “Stažené tvary slovesa BÝT (BE)

  1. Pingback: Sloveso BÝT (BE) - Otázky | ANGLICKY.ONLINE

Comments are closed.