Tykání, vykání a oslovení v anglickém jazyce

Lámali jste si někdy havu nad tím, jak oslovovat v anglickém jazyce? Seznámíme vás hned s několika způsoby.

Vykání a tykání v angličtině

V anglickém jazyce neexistuje žádná forma formálního nebo neformálního oslovování, tak jako v našem rodném jazyce. Existují však způsoby a rozdíly, jakými oslovujeme své přátele nebo nadřízené.

 

FORMÁLNÍ OSLOVENÍ

Pří formálním oslovení osob používáme tituly:

Mr – pane

Mrs – paní/slečna

Ms – paní/slečna a to v případě, když si nejsme jisti, jestli je oslovovaná vdaná či nikoliv

Miss – slečna

Sir – pane; velmi formální oslovení

Madam (Ma’am) – paní/madam/slečno; velmi formální oslovení

 Oslovení vždy používáme s příjmením nebo celým jménem, nikoliv pouze se jménem křestním (Správně – Mr Green, Miss Washington, Mrs Jane Brown X Špatně – Mr Joseph, Ms Katherine)

OSLOVENÍ NEZNÁMÉ OSOBY

EXCUSE ME – ” Omluvte mě ”, ” Prosím Vás ”

Příklad – Excuse me please, where is the town centre? Omluvte mě prosím, kde je centrum města?

 

NEFORMÁLNÍ OSLOVENÍ

Při nefromální oslovení osob, například vašich přátel, kolegů z práce nebo členů vaší rodiny se použijeme jednoduše křestní jméno.

Příklad – Mark, can you come here? Marku, můžeš sem přijít?

 

➡ DŮLEŽITÉ: Oslovení učitele zní jednoduše Mr. Green, nikoliv Mr. teacher Green. Oslovení doktora zní jako Mr. Brown nabo jako Doctor Brown.

 

VIDEO SE SPRÁVNOU VÝSLOVNOSTÍ A POUŽITÍM

Tituly a oslovení anglicky