Věk – Kolik je vám let – Jak jsi starý

Naučte se, jak se někoho zeptat na to kolik je mu let a jak na to správně odpovědět.

Otázka se skládá ze slovesa TO BE + NUMBER (číslo) + years old (=years old není povinné používat).

Otázka:
How old are you? (Jak jsi starý?)
How old is he/she? (Jak jsi on/ona starý/á?)
How old is it? (Jak je to staré)
How old are they? (Jak jsou staří)

Odpověď:
I’m 21 years old. (Jsem starý 21 let)
He’s/She’s 18 years old. (Je mu/Je jí 18 let)
It’s 43 years old. (Je to staré 43 let)
They’re 50 years old. (Je jim 50 let)

– Pokud nevíme přesně a domníváme se na určitém věku nebo stáří, můžeme odpovědět pomocí slovíčka “about”: She’s about 25 years old.

– Odpovědět můžete i zkráceně. Například místo ”He’s 18 years old” odpovíme pouze ”He’s 18”.

 ❌POZOR: Použití nezkrácené verze nemůžete použít bez celého dodatku “years old”. “He’s 18 years” je špatně. SPRÁVNĚ: ” He’s 18 years old. “ 


Video se správnou výslovností a správným použitím