Zvratná zájmena – Reflexive pronouns

Reflexive pronouns – zvratná zájmena myself, yourself atd.

HE INTRODUCED HIMSELF.
Představil se.

Zvratná zájmena najdeme v češtině nejčastěji ve tvaru SE, ale také SI, SEBE, SEBOU. V angličtině je to jinak, použití totiž závisí na podmětu věty. Může mít tyto tvary:

JEDNOTNÉ ČÍSLO

I You He/She/It
MYSELF YOURSELF HIMSELF/HERSELF/ITSELF

MNOŽNÉ ČÍSLO

We You They
OURSELVES YOURSELVES THEMSELVES

Podívejte se na příklady v tabulce a všimněte si, že v množném čísle se přípona -SELF mění na -SELVES:

Příklady:

He introduced himself. (On se představil.)
– Amy had a great holiday. She really enjoyed herself. (Amy měla skvělé prázdniny. Opravdu si je užila.)
– I don’t want you to pay for me. I will pay for myself. (Nechci, abys za mě zaplatila. Zaplatím za sebe.)

Jaký je rozdíl mezi použitím yourself a yourselves? Porovnejte tyto dva příklady:
– Do you like yourself? (Máš se rád?) -> Mluvíme k jedné osobě.

– If you want more to eat, help yourselves. (Pokud chcete víc jídla, poslužte si.) -> Mluvíme k více lidem.

Zvratná zájmena můžeme ale použít i v tomhle případě:
– „Who repaired your bike for you?“  „I repaired it myself.“  („Kdo ti opravil to kolo?“ „Opravil jsem si ho sám“.)

 

VIDEO I. – ZVRATNÁ A OSOBNÍ ZÁJMEMA (REFLEXIVE AND PERSONAL PRONOUNS)

 

VIDEO II. – ZVRATNÁ ZÁJMENA PÍSEŇ (REFLEXIVE PRONOUNS SONG)